Wednesday, December 7, 2016

God is g'n goeie fee nie...

Voorspoedsteologie verkoop God as hierdie "goeie fee" wat net "goeie" dinge oor jou pad wil bring, en blameer dan satan vir enigiets "slegs" wat mense troffe met "te min geloof" of oop deure in hulle lewens.
Die enigste probleem hiermee is dat dit nie bybels is nie.  Jy moet dan aanneem dat God met ander woorde nie soeverein is nie, en elke nou en dan die bal laat val, dan wen satan daardie rondte.... oops!
Maar as jy regtig die waarheid soek, is daar net een plek waar jy dit sal kry - in God se eie Woord.

Ef 1:11 sê Hy werk alles volgens die raad van Sy wil en Kol 1:17 sê alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand."

1 Cor 15:22 sê dat Adam se val ons as mensdom veroordeel het om in 'n gebroke wêreld te lewe.  So God laat toe dat die gevolge van sonde sy volle gang gaan, want dit is nodig vir geregtigheid.  Die prys van sonde sal altyd dood wees (Rom 6:23) en iemand sal altyd ly solank die mens die reg het om sonde en daarom dood te kies.  Maar dit is nie verewig nie... viva Openbaring en die oordeelsdag wat 'n einde bring aan alles van satan, tot sy demone, tot sonde, tot die dood, wanneer dit alles die hel in verdwyn, vir ewig uit Sy mense se bestaan verwyder.

Hier is wat die bybel sê: Ons God van liefde bring self die tawwe tye oor ons pad (of Hy nou die duiwel toelaat of nie).  Maar hoekom?

1) Hy roep ons so terug na Hom toe - Es 18:23 "Het Ek dan miskien 'n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here.  Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? 31-32:"werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?  Want ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here.  Bekeer julle dan en lewe."

2) Straf - die hele ou testament is vol van profete wat waarsku wat gebeur as mens 'n heilige God verontagsaam.  Dan besluit Israel in elkgeval om rebels en ongehoorsaam te wees, en die beloofde vloeke speel uit; net soos vandag die geval is in almal se lewens wat sonde en dood kies bo die Here.
Straf - Daniel 9:14 - daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al Sy werke wat Hy doen, maar ons het nie na Sy stem geluister nie...

3) Onvrugbaarheid - Sameul se ma Hanna in 1 Sam 1:5 - die Here het haar moederskoot toegesluit.  Selfde met Ragel (Jacob se vrou) Gen 30:2 "Toe het Jacob kwaad geword vir Ragel en gevra: Is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?" en dan in vers 22: "En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen, sy het bevrug geword en 'n seun gebaar.  Toe sê sy: "God het my smaad weggeneem."

3) Droogte - Hag 1:11 - En Ek het droogte oor die land geroep ...
Joel 1 en 2 wys dit verder, asook Ps 105 16 roep hy weer hongersnoot uit.  Baie keer omdat die leiers van Sy mense weggedraai het en die mense hulle gevolg het.

4) Om nie te praat van die plae van Egipte in Eksodus nie.  Dit was nie satan nie... dit was God.

5) Josef wat vir sy broers verduidelik: Gen 50: 20 - Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou
Ps 105:18 verduidelik waardeur Josef is op pad Egipte toe.
- Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in ysters gekom, tot op die tyd dat Sy Woord uitgekom het, die Woord van die Here hom beproef verklaar het.
So pyn en lyding... is om ons beproef te verklaar ook. 

6) Ja... Christene gaan deur toetse (Jak 1:2-4), Gen 22:1-24, Joh 6:6 net soos Jesus in die woestyn gegaan het.  Gepraat van toetse - Job is die enigste plek in die hele bybel waar satan enigsins genoem word wanneer Sy mense ly, en selfs daar mag hy nie 'n vinger gelig het buite wat God hom toegelaat het nie...

7) Ons word deur die Here in liefde gedissiplineer omdat ons Sy kinders is- Hebr 12:4-11 - help nie om dit weg te wens nie, dis belangrik.

So ja, wanneer ons aan God behoort, lê ons ons reg af tot ons lewens, en is dit Syne om vir koninkryk te gebruik of dit ons nou pas of nie.  Vra vir die martelaars onder Sy troon in Openbaring, of die martelaars in tronke vandag in die geslote lande wat weier om Jesus op te gee.  Weet jy dat hulle nooit vra vir gebed dat hulle lyding stop nie?  Dit vermag te veel in die heiliges.

En dan ons grootste voorbeeld - as Jesus nie bereid was om deur die grootste lyding ooit te gaan, nl die kruis nie, was daar vir jou en my geen hoop vandag nie.  En Paulus het dit so mooi uitgelê dat ons een word in Sy kruisdood (Gal 2:20), en hy en al die aspostels het dit vir ons duidelik uitgeleef met hulle dode...

Een ding wat ek wel agter gekom het, is dat dit ware vrees vir die Here en nederigheid vat om onsself te onderwerp aan God se wil, veral die dele wat onverstaanbaar, pynlik of onregverdig onverdiend is.  Maar een ding is verseker.  Hy vermaak Homself nie, Hy is liewer vir ons as wat ons vir onsself is (en dit sê baie!).  Hy sal doen wat dit vat om ons een met Hom te maak in Gees en in waarheid (Joh 4:24), selfs al vat dit die lae seer pad, wat Hy terloops al die pad met ons saamstap... (Mat 28:20).


En ja, die kanse is goed dat ons eers in die hemel gaan uitvind... HOEKOM??!!

Friday, November 21, 2014

10 PUNT LOU-CHRISTEN TOETS


1) Pla sonde jou?  Of sê jy vir jouself dat God mos genadig en liefdevol is?
2) Is die sorge van die lewe is vir jou werkliker as God se woord?  Is God te ver en onsigbaar?
3) Is jy te besig vir Jesus?  Hoe lyk jou prioriteitslys?
4) Het jy enigsins ‘n behoefte om te bid vir die wat om jou verlore gaan en vir ewig hel toe gaan?
5) Gebruik jy God se naam ooit op ‘n disrespekvolle manier?
6) Vertel jy mense van Jesus en die redding wat hulle nodig het of draai jou lewe mense weg van God af?
7) Soek jy heel eerste Sy koninkryk of spandeer jy jou energie om rykdom en eer te verwerf net soos almal om jou?
8) Wil jy net eers vir jouself sorg en jy beledig/ beskinder ander eerder? Of respekteer jy mense om jou en jy wil jy mense dien en liefhé bo jouself?
9) Is mense se opinie vir jou belangriker as om gehoorsaam te wees aan die Here?
10) Is jy besig om die Here se hart te soek of nie?

1) ‘n Warm Christen besef sy sonde staan tussen Hom en die Here, bely dit en draai alewig daarvan weg.
2) ‘n Warm Christen se hele bestaan en opinie word gerig deur die Woord van God.
3) ‘n Warm Christen aanbid God met Sy tyd en Sy geld
4) ‘n Warm Christen bid vir verlorenes
5) ‘n Warm Christen weet God se naam is allerHEILIG
6) ‘n Warm Christen vertel van Jesus tydig en ontydig.
7) ‘n Warm Christen dien van die laaste plek af nes Jesus
8) ‘n Warm Christen is heel eerste gehoorsaam aan God, maak nie saak wat die gevolge.
9) ‘n Warm Christen soek God se hart, en vind dit.

JOH 17:3 – Die ewigheid is om die Here te ken.