Monday, September 11, 2017

The Vision Poem - by Pete Greig


The vision is JESUS – obsessively, dangerously, undeniably Jesus.
The vision is an army of young people.
You see bones? I see an army. And they are FREE from materialism.
They laugh at 9-5 little prisons. They could eat caviar on Monday and crusts on Tuesday. They wouldn't even notice. They know the meaning of the Matrix, the way the west was won.
They are mobile like the wind, they belong to the nations. They need no passport. People write their addresses in pencil and wonder at their strange existence.
They are free yet they are slaves of the hurting and
dirty and dying.

What is the vision?
The vision is holiness that hurts the eyes. It makes children laugh and adults angry. It gave up the game of minimum integrity long ago to reach for the stars. It scorns the good and strains for the best. It is dangerously pure.
Light flickers from every secret motive, every private conversation. It loves people away from their suicide leaps, their Satan games. This is an army that will lay down its life for the cause. A million times a day its soldiers choose to lose that they might one day win the great 'Well done' of faithful sons and daughters.
Such heroes are as radical on Monday morning as Sunday night. They don't need fame from names. Instead they grin quietly upwards and hear the crowds chanting
again and again:
"COME ON!"

And this is the sound of the underground. The whisper of history in the making. Foundations shaking. Revolutionaries dreaming once again. Mystery is scheming in whispers. Conspiracy is breathing. This is the sound of the underground
And the army is discipl(in)ed. Young people who beat their bodies into submission.
Every soldier would take a bullet for his comrade at arms. The tattoo on their back boasts, "for me to live is Christ and to die is gain"

Sacrifice fuels the fire of victory in their upward eyes. Winners. Martyrs. Who can stop them? Can hormones hold them back? Can failure succeed? Can fear scare them or death kill them?
And the generation prays like a dying man with groans beyond talking, with warrior cries, sulphuric tears and with great barrow loads of laughter!
Waiting. Watching. 24 – 7 – 365.

Whatever it takes they will give: Breaking the rules. Shaking mediocrity from its cosy little hide. Laying down their rights and their precious little wrongs, laughing at labels, fasting essentials. The advertisers cannot mould them. Hollywood cannot hold them. Peer-pressure is powerless to shake their resolve at late night parties before the cockerel cries.
They are incredibly cool, dangerously attractive inside.
On the outside? They hardly care. They wear clothes like costumes to communicate and celebrate but never to hide. Would they surrender their image or their popularity? They would lay down their very lives - swap seats with the man on death row - guilty as hell. A throne for an electric chair.
With blood and sweat and many tears, with sleepless nights and fruitless days, they pray as if it all depends on God and live as if it all depends on them.

Their DNA chooses JESUS. (He breathes out, they breathe in.) Their subconscious sings. They had a blood transfusion with Jesus. Their words make demons scream in shopping centres.
Don't you hear them coming? Herald the weirdos! Summon the losers and the freaks. Here come the frightened and forgotten with fire in their eyes. They walk tall and trees applaud, skyscrapers bow, mountains are dwarfed by these children of another dimension.
Their prayers summon the hounds of heaven and invoke the ancient dream of Eden.
And this vision will be. It will come to pass; it will come easily; it will come soon. How do I know? Because this is the longing of creation itself, the groaning of the Spirit, the very dream of God. My tomorrow is his today. My distant hope is his 3D. And my feeble, whispered, faithless prayer invokes a thunderous, resounding, bone-shaking great 'Amen!' from countless angels, from heroes of the faith, from Christ himself. And he is the original dreamer, the ultimate winner.

Guaranteed.

Wednesday, December 7, 2016

God is g'n goeie fee nie...

Voorspoedsteologie verkoop God as hierdie "goeie fee" wat net "goeie" dinge oor jou pad wil bring, en blameer dan satan vir enigiets "slegs" wat mense troffe met "te min geloof" of oop deure in hulle lewens.
Die enigste probleem hiermee is dat dit nie bybels is nie.  Jy moet dan aanneem dat God met ander woorde nie soeverein is nie, en elke nou en dan die bal laat val, dan wen satan daardie rondte.... oops!
Maar as jy regtig die waarheid soek, is daar net een plek waar jy dit sal kry - in God se eie Woord.

Ef 1:11 sê Hy werk alles volgens die raad van Sy wil en Kol 1:17 sê alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand."

1 Cor 15:22 sê dat Adam se val ons as mensdom veroordeel het om in 'n gebroke wêreld te lewe.  So God laat toe dat die gevolge van sonde sy volle gang gaan, want dit is nodig vir geregtigheid.  Die prys van sonde sal altyd dood wees (Rom 6:23) en iemand sal altyd ly solank die mens die reg het om sonde en daarom dood te kies.  Maar dit is nie verewig nie... viva Openbaring en die oordeelsdag wat 'n einde bring aan alles van satan, tot sy demone, tot sonde, tot die dood, wanneer dit alles die hel in verdwyn, vir ewig uit Sy mense se bestaan verwyder.

Hier is wat die bybel sê: Ons God van liefde bring self die tawwe tye oor ons pad (of Hy nou die duiwel toelaat of nie).  Maar hoekom?

1) Hy roep ons so terug na Hom toe - Es 18:23 "Het Ek dan miskien 'n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here.  Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? 31-32:"werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?  Want ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here.  Bekeer julle dan en lewe."

2) Straf - die hele ou testament is vol van profete wat waarsku wat gebeur as mens 'n heilige God verontagsaam.  Dan besluit Israel in elkgeval om rebels en ongehoorsaam te wees, en die beloofde vloeke speel uit; net soos vandag die geval is in almal se lewens wat sonde en dood kies bo die Here.
Straf - Daniel 9:14 - daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al Sy werke wat Hy doen, maar ons het nie na Sy stem geluister nie...

3) Onvrugbaarheid - Sameul se ma Hanna in 1 Sam 1:5 - die Here het haar moederskoot toegesluit.  Selfde met Ragel (Jacob se vrou) Gen 30:2 "Toe het Jacob kwaad geword vir Ragel en gevra: Is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?" en dan in vers 22: "En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen, sy het bevrug geword en 'n seun gebaar.  Toe sê sy: "God het my smaad weggeneem."

3) Droogte - Hag 1:11 - En Ek het droogte oor die land geroep ...
Joel 1 en 2 wys dit verder, asook Ps 105 16 roep hy weer hongersnoot uit.  Baie keer omdat die leiers van Sy mense weggedraai het en die mense hulle gevolg het.

4) Om nie te praat van die plae van Egipte in Eksodus nie.  Dit was nie satan nie... dit was God.

5) Josef wat vir sy broers verduidelik: Gen 50: 20 - Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou
Ps 105:18 verduidelik waardeur Josef is op pad Egipte toe.
- Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in ysters gekom, tot op die tyd dat Sy Woord uitgekom het, die Woord van die Here hom beproef verklaar het.
So pyn en lyding... is om ons beproef te verklaar ook. 

6) Ja... Christene gaan deur toetse (Jak 1:2-4), Gen 22:1-24, Joh 6:6 net soos Jesus in die woestyn gegaan het.  Gepraat van toetse - Job is die enigste plek in die hele bybel waar satan enigsins genoem word wanneer Sy mense ly, en selfs daar mag hy nie 'n vinger gelig het buite wat God hom toegelaat het nie...

7) Ons word deur die Here in liefde gedissiplineer omdat ons Sy kinders is- Hebr 12:4-11 - help nie om dit weg te wens nie, dis belangrik.

So ja, wanneer ons aan God behoort, lê ons ons reg af tot ons lewens, en is dit Syne om vir koninkryk te gebruik of dit ons nou pas of nie.  Vra vir die martelaars onder Sy troon in Openbaring, of die martelaars in tronke vandag in die geslote lande wat weier om Jesus op te gee.  Weet jy dat hulle nooit vra vir gebed dat hulle lyding stop nie?  Dit vermag te veel in die heiliges.

En dan ons grootste voorbeeld - as Jesus nie bereid was om deur die grootste lyding ooit te gaan, nl die kruis nie, was daar vir jou en my geen hoop vandag nie.  En Paulus het dit so mooi uitgelê dat ons een word in Sy kruisdood (Gal 2:20), en hy en al die aspostels het dit vir ons duidelik uitgeleef met hulle dode...

Een ding wat ek wel agter gekom het, is dat dit ware vrees vir die Here en nederigheid vat om onsself te onderwerp aan God se wil, veral die dele wat onverstaanbaar, pynlik of onregverdig onverdiend is.  Maar een ding is verseker.  Hy vermaak Homself nie, Hy is liewer vir ons as wat ons vir onsself is (en dit sê baie!).  Hy sal doen wat dit vat om ons een met Hom te maak in Gees en in waarheid (Joh 4:24), selfs al vat dit die lae seer pad, wat Hy terloops al die pad met ons saamstap... (Mat 28:20).


En ja, die kanse is goed dat ons eers in die hemel gaan uitvind... HOEKOM??!!